Wielhotel.nl is uw partner in
klantenbinding door bandenopslag!

Wielhotel.nl speelt in op de behoefte van autobedrijven om op een gemakkelijke én kostenefficiënte wijze ruimte te bieden voor de opslag van winter-/zomerbandensets. Wij bieden U een dienstenpakket aan, waarmee wij u de opslag, reiniging en het transport uit handen nemen, zodat u én uw personeel zich kan blijven concentreren op de core-business, het runnen van uw autobedrijf. Wij veranderen de last van de winter- en zomerbanden opslag, in een lust, voor U én uw relaties.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN:

  • Klantenbinding door opslag van winter- en zomerbandensets
  • Reinigen van de bandensets
  • Verzekering tegen brand- en diefstal
  • Dagelijkse levering & Omzetverhoging
  • Concentratie op uw kernactiviteiten
  • Gemakkelijke handling, Wielhotel.nl is actief in geheel West-Friesland!

HOE WERKT HET?

1. U zet de wielen klaar voor verzending
• Geef online aan dat de wielen klaar staan en we komen de sets bij u ophalen.
2. Wil de klant de set gewisseld hebben?
• U geeft online de bandenset aan die u nodig is. Op de afgesproken dag heeft u de bandenset in huis.

Wielhotel.nl draagt zorg voor de opslag, verzekering tegen brand én diefstal en het transport naar wielhotel.nl en vice versa.